Aqualand Moravia – największa fala zabawy
Aqualand Moravia – największa fala zabawy
Wspaniały park wodny dla każdego
Wspaniały park wodny dla każdego

REGULAMIN

Celem wydania niniejszego Regulaminu jest zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa Gości parku wodnego  AQUALAND MORAVIA.
Przy wejściu na teren parku wodnego AQUALAND MORAVIA, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

Płacąc cenę biletu Gość wyraża zgodę na stosowanie się do zaleceń regulaminu i poleceń operatora parku.

I. WEJŚCIE DO AQUALAND MORAVIA

1.1 Wejście do parku AQUALAND MORAVIA jest możliwe wyłącznie w godzinach otwarcia z ważnym biletem wstępu - chipem (pasek na rękę z chipem elektronicznym) lub karnetem, które gość może zakupić w kasach przy wejściu do parku AQUALAND MORAVIA. Informacje o systemie wejść i płatności przekażą Państwu pracownicy kasy.
1.2 Park AQUALAND MORAVIA jest otwarty codziennie od godz. 9 do godz. 21, łącznie ze świętami państwowymi i dniami wolnymi od pracy. Godziny otwarcia poszczególnych atrakcji ustala operator parku i są podane przy danych atrakcjach. Ostatnie wejście do parku AQUALAND MORAVIA jest możliwe najpóźniej 30 minut przed końcem godzin otwarcia.
1.3 Dzieci do 12 lat mogą odwiedzić park wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat. Opiekun jest odpowiedzialny za dziecko przez cały czas pobytu w parku AQUALAND MORAVIA.
1.4 Każdy Gość, po zapłaceniu odpowiedniej ceny biletu, otrzyma pasek na rękę z chipem elektronicznym, który zapewnia nie tylko wejście do parku AQUALAND MORAVIA, ale jest też środkiem umożliwiającym płatności bezgotówkowe za wyżywienie i inne usługi świadczone w parku AQUALAND MORAVIA. Każdy chip ma pewien limit finansowy na bufet i pozostałe usługi. Wszystkie dodatkowe koszty wprowadzone na chip są opłacane przy wyjściu w kasach. W razie, gdy w czasie pobytu Gość wykorzysta całą kwotę kredytu finansowego, kredyt można uzupełnić, płacąc za doładowanie w kasach dopłat lub w kasach przy wyjściu.
1.5 Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zamknięcia niektórych części parku AQUALAND MORAVIA, ew. atrakcji w razie potrzeby konserwacji lub z przyczyn obiektywnych (zapełnienie parku, zła pogoda, burza, obniżona wilgotność, widzialność) lub odbywania się imprez towarzyskich i sportowych bez prawa do zwrotu ceny biletu.
1.6 Wejście do basenów jest możliwe tylko w stroju kąpielowym.
1.7 Do basenu dziecięcego mogą wchodzić wyłącznie dzieci do 6 lat. Wejście osób dorosłych do basenu dziecięcego jest zakazane, z wyjątkiem opieki nad dzieckiem poniżej 100 cm wzrostu.
1.8 Osoby o ograniczonych możliwościach ruchu lub orientacji mogą wejść do basenów wyłącznie pod warunkiem stałej asysty osoby za nie odpowiedzialnej.
1.9 Osoby korzystające z kul, lasek, protez, protez ortopedycznych oraz innych akcesoriów, które nie odpowiadają zalecanym wymogom sanitarnym,  mogą wejść do basenów wyłącznie pod warunkiem ich pozostawienia w odpowiednich pomieszczeniach, lub ich wymiany na zalecane pod kątem sanitarnym.
1.10 Do parku AQUALAND MORAVIA i do basenów obowiązuje zakaz wstępu:
a) osób, które mają jakiekolwiek schorzenia zagrażające zdrowiu pozostałych gości, tzn. osób cierpiących na gorączkę, kaszel, zapalenie spojówek, osób z chorobami zakaźnymi i wzbudzającymi wstręt, nosicieli schorzeń jelitowych i innych,
b) osób i członków rodzin osób cierpiących za choroby zakaźne, podczas których należy pozostać w izolacji oraz osób cierpiących na schorzenia, którym towarzyszą wycieki, osób z pasożytami skóry, wysypkami i bandażami na ciele,
c) osób zarobaczonych, brudnych, w brudnej odzieży, pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
d) zwierząt.
II. POLECENIA DLA GOŚCI

2.1 Osoba korzystająca z parku AQUALAND MORAVIA ma obowiązek dbania o ochronę i bezpieczeństwo swojego zdrowia, jak również o ochronę i bezpieczeństwo  pozostałych Gości.
2.2 Każda osoba powinna przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o czystość w miejscach i urządzeniach, z których korzysta.
2.3 Przed wejściem do basenów każdy należy się dokładnie umyć mydłem bez stroju kąpielowego i wziąć prysznic w odpowiednim pomieszczeniu (prysznicownia) i przejść przez brodziki!!!
2.4 Przed wejściem do szatni każdy Gość powinien zdjąć obuwie i wejść w odpowiednim obuwiu kąpielowym lub boso.
2.5 Przebieralnie we wspólnych szatniach (przebieralnie zewnętrzne) są przeznaczone do rozbierania się i ubierania się. Do przechowywania odzieży przeznaczona są szafki, które należy odpowiednio zamknąć za pomocą chipa. W razie zgubienia chipa Gość otrzyma przechowywane rzeczy w szafce wyłącznie po udowodnieniu ich pozostawienia w szafce. Instrukcja obsługi szafek znajduje się na drzwiczkach. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, do których dojdzie z powodu nie zamknięcia szafki.
2.6 Biżuterię, pieniądze oraz inne cenne przedmioty należy schować w podręcznych sejfach umieszczonych przed wejściem do wspólnych szatni. Jeżeli Gość nie zamknie biżuterii, pieniędzy i innych cennych przedmiotów w sejfie, operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą na jego rzeczach.
2.7 Prosimy o oddanie  przedmiotów i rzeczy znalezionych na obszarze parku AQUALAND MORAVIA odpowiedzialnemu pracownikowi operatora, tzn. w kasie głównej.
2.8 Wszystkie osoby korzystające z urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie parku AQUALAND MORAVIA, powinny zachowywać się z odpowiednią dbałością. Goście są zobowiązani do pokrycia szkód spowodowanych ich postępowaniem (umyślnym lub w wyniku zaniedbania), na majątku operatora lub majątku osób trzecich.
2.9 Osoby niepotrafiące pływać mogą się kąpać wyłącznie w wydzielonych częściach basenu.
2.10 Podczas korzystania z atrakcji v parku AQUALAND MORAVIA, (rury, zjeżdżalnie, "suche atrakcje" np. nadmuchiwane atrakcje, zamki dziecięce, drabinki itd.) należy bezwzględnie  przestrzegać zasad regulaminu korzystania z danej atrakcji. Regulamin znajduje się  przy atrakcji. Należy zachować ostrożność i przestrzegać poleceń osoby odpowiedzialnej za korzystanie z atrakcji. Wejście na poszczególne atrakcje jest na własną odpowiedzialność.
2.11 W całym parku AQUALAND MORAVIA Goście są zobowiązani do przestrzegania poleceń ratowników i personelu obsługującego.
2.12 W razie niekorzystnej pogody (burza, silny wiatr) Goście powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić baseny.
2.13 W razie wypadku, zranienia i złego samopoczucia, należy przywołać ratownika w celu zbadania i ew. założenia opatrunku oraz  zaewidencjonowania incydentu. Ambulatorium znajduje się w pobliżu basenu dziecięcego BABY POOL. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zranienia i kontuzje odniesione w wyniku własnej niedbałości, nieuwagi lub naruszenia zasad regulaminu parku lub regulaminu atrakcji.
2.14 Dostęp i szybkość połączenia w ramach bezpłatnej sieci Wi-Fi  w parku AQUALAND MORAVIA są ograniczone możliwościami przesyłowymi danego urządzenia technicznego i zależą od ogólnej ilości Gości parku AQUALAND MORAVIA, którzy korzystają z tej sieci..
III. W PARKU AQUALAND MORAVIA OBOWIĄZUJE ZAKAZ

3.1 Palenia w pomieszczeniach wewnętrznych parku AQUALAND MORAVIA  oraz w pobliżu basenów.
3.2 Kąpania się w odzieży nie przeznaczonej do kąpania się, łącznie z bielizną. Dzieci mogą wchodzić do basenu z przyczyn higienicznych tylko w strojach kąpielowych.
3.3 Zabierania ze sobą przedmiotów ostrych, innych przedmiotów szklanych, które mogą się rozbić, a tym samym spowodować zranienie. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia niebezpiecznych substancji chemicznych i wybuchowych.
3.4 Wchodzenia do basenów, na atrakcje i zjeżdżalnie z jedzeniem lub gumą do żucia.
3.5 Noszenia ze sobą do basenów nadmuchiwanych kół i innych przedmiotów nadmuchiwanych, płetw i piłek tenisowych. Dozwolone są tylko nadmuchiwane rękawki i okulary pływackie.
3.6 Krzyczenia, gwizdania, biegania po chodnikach wokół basenów i na mokrych powierzchniach, wytwarzania nadmiernego hałasu, przeszkadzania pozostałym Gościom, wzajemnego zanurzania, potrącania osób trzecich, wyprzedzania na atrakcjach.
3.7 Pływania na odcinkach dojazdowych na atrakcjach i zjeżdżalniach.
3.8 Skakania do basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi.
3.9 Zanieczyszczania wody i terenu parku AQUALAND MORAVIA pluciem na podłogi, do basenów, oddawania moczu do basenów, wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi i zanieczyszczania całego areału parku AQUALAND MORAVIA.
3.10 Samowolnego przemieszczania leżaków, stołów, krzeseł, wyposażenia, i rozkładania mebli, jak również niszczenia wyposażenia i urządzeń oraz marnotrawstwa wody.
3.11 Prania bielizny i mycia się poza miejscami do tego przeznaczonymi.
3.12 Domagania się od ratowników i personelu usług sprzecznych z regulaminem.
3.13 Wstępowania do pomieszczeń zastrzeżonych dla personelu, ewentualnie do pomieszczeń oznaczonych zakazem wstępu lub do pomieszczeń przeznaczonych dla płci przeciwnej.
3.14 Wołania o pomoc bez przyczyny.
IV. WYDALENIE GOŚCIA Z PARKU AQUALAND MORAVIA

4.1 Gość może być wydalony z parku AQUALAND MORAVIA bez prawa zwrotu ceny zakupionego biletu, jeżeli pomimo uprzedniego zwrócenia mu uwagi przez upoważnionego pracownika, operatora nie stosuje się do wydanego polecenia lub nie przestrzega regulaminu, jest pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków, swoim nieodpowiednim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Gości lub czystości parku AQUALAND MORAVIA.
4.2 Operator ma prawo i obowiązek wydalenia z parku AQUALAND MORAVIA osób w stanie gorączkowym, kaszlących, cierpiących na zapalenie spojówek, osób ze schorzeniami zakaźnymi lub budzących wstręt, nosicieli schorzeń jelitowych  i innych, osób i członków rodzin osób cierpiących na choroby zakaźne, które powinny być odizolowane od pozostałych osób, osób cierpiących na schorzenia, którym towarzyszą wycieki, osób z pasożytami skóry, wysypkami i bandażami na ciele.
4.3 W przypadku, gdy osoba, wobec której powstały wyżej wymienione zastrzeżenia,  nie opuści dobrowolnie na wezwanie obsługi parku AQUALAND MORAVIA, operator może zwrócić się o interwencję do własnej firmy ochroniarskiej lub funkcjonariuszy policji miejskiej.
V. LISTA ATRAKCJI W PARKU AQUALAND MORAVIA

5.1 Lista atrakcji

 

5.3 Atrakcja Wellness Forum Romanum

Sauna fińska - Klasyczna sauna fińska - sposób na zregenerowanie całego organizmu.
Biosauna  - kombinacja sauny fińskiej i sauny parowej, wzbogacona różnymi dodatkowymi atrakcjami i ekstraktami wonnymi.
Infrakabina  - Z zastosowaniem promieni, podobnych jak docierające do nas ze Słońca, służy do naturalnego zagrzania organizmu przed następnymi zabiegami wellness, na przykład masażami.
Tepidarium - z przyjemną temperaturą około 35 °C służy do lekkiego rozgrzania ciała, do relaksacji i odpoczynku pomiędzy procedurami wellness lub po ich zakończeniu. 
Caldarium - charakteryzuje się wysoką wilgotnością powietrza i przyjemnym ciepłem, podczas którego dochodzi do naturalnego oczyszczenia organizmu i cery.
Laconium - jest miejscem oczyszczającej łaźni potnej, która usuwa z ciała substancje toksyczne i przywraca siły witalne.
Kąpiel solna - wytwarza wilgotne powietrze, przesycone dobroczynnymi
oparami soli.
Kąpiel Aroma - efekt łaźni parowej dla ciała i ducha, podwyższa wzbogacenie pary uzdrawiającymi olejkami eukaliptusa, mentolu i innych substancji naturalnych.
Studnia lodowa - służy do szybkiego i doskonałego ochłodzenia ciała po ukończeniu pobytu w saunie.
Łaźnia Turecka – Hammam - to radość dla wszystkich zmysłów. Oprócz klasycznej łaźni parowej znajduje się tu ogrzewany stół kamienny, służący do przeprowadzenia najróżniejszych masaży, peelingu lub okładów ciała.
Pomieszczenie relaksowe Aroma - miejsce dla odpoczynku po procedurach wellness lub masażach, gdzie w pełni przejawi się ich leczniczy efekt oraz  zapewni doskonałe poczucie.
Basenik schładzający - do szybkiego schłodzenia ciała w trakcie pobytu w saunie i wyciszenia organizmu.
Whirlpool - basen relaksacyjny z dyszami wodnymi i powietrznymi do masażu kombinowanego.
Łaźnia Kneippa
Kriokomora -  jest przeciwieństwem klasycznej sauny, w której korzystne dla zdrowia reakcje organizmu wywoływane są za pośrednictwem ekstremalnie niskich temperatur.
Wanny kąpielowe Balneo - w specjalnych wannach kąpielowych Balneo fachowy personel przygotuje kąpiel relaksacyjną lub leczniczą w zależności od życzenia lub zalecenia lekarza..
VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Gości i pracowników obsługi.
6.2 Goście są zobowiązani do przestrzegania tablic ostrzegawczych, nakazowych, zakazowych i informacyjnych, ewentualnie innych ostrzeżeń, nie wolno im ich niszczyć, uszkadzać ani usuwać.
6.3 Goście są zobowiązani do opuszczenia parku AQUALAND MORAVIA do zakończenia godzin pracy parku.
6.4 Ewentualne życzenia, pytania, uwagi i skargi można składać pisemnie w książce reklamacji, która znajduje się w kasie głównej, oraz ustnie menedżerowi systemu kasowego.
6.5 W pewnych godzinach areał może być zastrzeżony dla szkół, organizacji społecznych i sportowych. W tym czasie kąpanie w zastrzeżonej części, ewentualnie wejście do pewnych części areału jest zakazane.
6.6 W przypadku złej pogody, jak np. burza lub silny wiatr Goście, mając na względzie własne bezpieczeństwo, powinni opuścić basen. Jeżeli osoba zdecyduje się opuścić park wcześniej z powodu niekorzystnej pogody, operator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu biletów ani do żadnej innej formy odszkodowania.
6.7 W przypadku złej pogody, jak np. deszcz, burza, silny wiatr, ciemność, mgła, obniżona widzialność oraz przyczyny techniczne operator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia i zamknięcia poszczególnych atrakcji w areale w celu zachowania bezpieczeństwa Gości. W razie wystąpienia powyższych okoliczności operator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu biletów ani do żadnej innej formy odszkodowania.
6.8 Kupując bilet do parku AQUALAND MORAVIA osoba korzystająca udziela operatorowi zgody na bezpłatne sporządzanie zapisów obrazu i rejestrację zapisów obrazowych i dźwiękowych, dotyczących jego osoby i zachowania się w areale.
6.9 Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Data wydania: 8. 7. 2013
Operator: ŽS REAL, a.s.
Operations Manager: Saskia Peslarová
Siedziba spółki: Pasohlávky ev č. 110
IČ: 253 34 271
Adres zakładu: AQUALAND MORAVIA Pasohlávky 110E, Pasohlávky

Wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Brnie, dział B, numer 2298

Sprawdź inne miejsca na udany wypoczynek